محصول دیجیتالی

پاورپوینت چالشهای تجارت الکترونیک در ایران

 پاورپوینت چالشهای تجارت الکترونیک در ایران
محصول دیجیتالی

پاورپوینت چالشهای تجارت الکترونیک در ایران

۵٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

** پاورپوینت چالشهای تجارت الکترونیک در ایران**

ž تجارت الکترونیک شامل خرید و فروش، بازاریابی و خدمت رسانی برای محصولات، خدمات و اطلاعات از طریق اینترنت و سایر شبکه ها است.

žابتدا به تشریح مفهوم تجارت الکترونیک پرداخته میشود و به ذکر نکات مهم برای به کارگیری آن در سازمان ها اشاره خواهد شد.

ž در ادامه به بیان زیرساخت های مناسب که جهت بکارگیری این فناوری پرداخته شده و سپس با توجه به تحقیقات انجام شده و شواهد موجود به بررسی چالش ها و فرصت های پیش روی اجرای این فناوری در کشور پرداخته شده است و در نهایت با توجه به اطلاعات جمع آوری شده، پیشنهادهای کاربردی به منظور اجرای موفقیت آمیز این فناوری در کشور ارائه شده است.

���J|�

تعداد 32 اسلاید

پاورپوینت

حجم مناسب